Luennot

Tarjoamme ryhmien tilaisuuksiin hyvinvointia edistäviä palveluita sekä mukavaa yhdessä tekemistä yhdistettynä virkistävään luontokokemukseen rentouttavassa ympäristössä. 

Unohdetaan kiire sekä työpaikan arki ja virkistäydytään yhdessä Kuusijärvellä!

  • Osallistujien tulee huolehtia vakuuttamisesta itse. Ohjelmiin ei sisälly tapaturmavakuutusta.

  • Kysy tarjousta myynti@cafekuusijarvi.fi


Rauhoita mielesi, tunne itsesi

Stressinhallinta, palautuminen ja tunteiden säätely.

Arjen stressi ja kiire sekä vaativa ajattelutyö voivat kuormittaa liikaa. Työuupumus ja rasituksesta johtuvat fyysiset ja psyykkiset oireet ovat yleisiä tänä päivänä. Tule tekemään testi omista voimavaroista ja stressitekijöistä. Saat myös vinkkejä stressinhallintaan.

Luennoitsijana Sami Mänty-Aho on psykosomatiikkaan erikoistunut fysioterapeutti, taijin Euroopan-mestari ja BodyWarrior-menetelmän kehittäjä.

max 20 hlöä / 1h


Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi

Stressinhallinta, palautuminen ja tunteiden säätely.
Luennolla käsitellään työssäjaksamista ja työhyvinvointia ihmisen voimavarojen ja tarpeiden kautta.

Luentoa voidaan räätälöidä ryhmälle yksilöllisesti sopivaksi, jolloin luennoitsija tarvitsee taustatietoja organisaation ja ryhmän tilanteesta. Ongelmia voivat olla esim. yt-neuvottelut, huono ryhmähenki, lukkiutuneet tilanteet tai asiat, joita ei ole kyetty nostamaan esille.

Luento voidaan myös toteuttaa ABC-pakettina, joista voit valita mieleisesi vaihtoehdot yhdessä tai erikseen:

  1. Luento työssäjaksamisesta ja työhyvinvoinnista, sekä rentouttava harjoitus. Kesto 1h

  2. Testejä uupumuksen ja voimavarojen tunnistamisen helpottamiseksi. kesto 1h

  3. Stressinpurkumenetelmiä, mindfullness- ja rentoutusharjoituksia. Kesto 1h

Luennoitsijana Sami Mänty-Aho on psykosomatiikkaan erikoistunut fysioterapeutti, taijin Euroopan-mestari ja BodyWarrior-menetelmän kehittäjä.

max 20 hlöä / 1h


BodyWarrior -luento

Luennolla perehdytään BodyWarrior-menetelmään, fyysisien ominaisuuksien ja osa-alueiden kehittämiseen ja kuntotestauksen soveltamiseen omana harjoitusmuotonaan. Käsittelemme nykyisten liikuntasuositusten problematiikkaa ja kuinka uusilla HIT-menetelmillä saadaan parempi tulos muutamassa minuutissa kuin aikaa vievillä suosituksilla.

Luennolla tutkitaan myös laihduttamista, ravitsemusta ja palautumista aivojen näkökulmasta. Heitä vanhat aikaa vievät liikuntasuositukset maata kiertävälle radalle ja ponnista helpolla tavalla nykytiedon ytimeen!

Luennoitsijana Sami Mänty-Aho on psykosomatiikkaan erikoistunut fysioterapeutti, taijin Euroopan-mestari ja BodyWarrior-menetelmän kehittäjä.

max 20 hlöä / 1h


Pitäisi-puheesta kohti konkreettisia tuloksia

-"Kyllä se pitäisi saada tehtyä, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi."

Tämä puhe on on tuttua meille kaikille. Meidän kaikkien pitäisi saada tehtyä monenlaisia asioita. Tämä luento muuttaa suhtautumisen pitäisi-sanan käyttöön ja auttaa saamaan aikaiseksi asioita, jotka todella halutaan toteuttaa.

Luennoitsija Heli Järvelin/ Workwise, työelämän ajatteluvalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja NLP Trainer.

max 20 hlöä / 1h


Opi onnistumisista ja onnistu useammin

Kun pohdimme tapahtuneita tilanteita tai käymme palautekeskustelua, sanomme usein "Muuten kaikki sujui hyvin mutta se ja se asia meni kyllä pieleen." Ohitamme onnistumisen yhdellä lauseella ja kiinnitämme huomattavasti enennäm huomiota niihin asioihin, jotka eivät sujuneet. Epäonnistumisia analysoidessamme meiltä saattaa jäädä huomaamatta paljon sellaista, mitä osaamme ja voisimme hyödyntää tulevissakin tilanteissa. Voisiko onnistumisen tarkastelu opettaa meitä onnistumaan uudestaan ja entistä paremmin? 

Luennoitsija Heli Järvelin/ Workwise, työelämän ajatteluvalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja NLP Trainer.
 

max 20 hlöä / 1h


Mielen muutos toiminnan muutoksen taustalla

Ihmiset toivovat usein, että voisivat muuttaa joko omaa tai toisten toimintaa. Tiedämme millainen toiminta olisi mielestämme hyvää ja saatamme jopa laatia tarkkoja toimintaohjeita. Silti toiminta ei muutu ja turhaudumme yrittämiseen. Tällä luennolla pureudumme mieleen toiminnan takana. Voisiko mielessä tapahtua sellaista, joka auttaisi toiminnan muuttamisessa tai ainakin sen ymmärtämisessä?

Luennoitsija Heli Järvelin/ Workwise, työelämän ajatteluvalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja NLP Trainer.
 

max 20 hlöä / 1h


Pura stressisi pehmeiden taitojen avulla

Ajattelemme usein, että ulkoiset tekijät tuottavat meille stressiä. Tosiasiassa suuri osa stressistämme kehittyy oman mielemme toiminnan kautta. Koska näin on, avain stressin purkamiseen on myös omassa mielessämme, pehmeissä taidoissamme. Miten voit löytää avaimia oman stressisi purkamiseen? Miten voit ehkäistä stressiä jo ennenkuin se alkaa haitata elämääsi?

Luennoitsija Heli Järvelin/ Workwise, työelämän ajatteluvalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja NLP Trainer.
 

max 20 hlöä / 1h


Asia on näin, mutta miksi muut eivät sitä tajua?

Tunnin mittaisella luennolla tehdään sukellus ihmisen ajatteluun, aisteihin ja kokemuksiin. Pohditaan, miksi yksinkertaisimmatkaan asiat eivät näyttäydy kaikille samalla tavalla ja miksi yhteisten näkemysten aikaansaaminen on toisinaan vaikeaa tai lähes mahdotonta.
Etsitään myös vastausta kysymykseen, miten erilaisuuksista huolimatta voidaan tehdä yhteistyötä ja löytää yhteinen suunta.

Luennoitsija Heli Järvelin/ Workwise, työelämän ajatteluvalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja NLP Trainer.
 

max 20 hlöä / 1h


Olet taitavampi kun huomaatkaan

Tunnin mittaisella Taitogalleria -luennolla tutustutaan metataitojen käsitteeseen ja niiden merkitykseen ihmisten toiminnan kannalta. Tämän lisäksi osallistujat saavat tilaisuuden tunnistaa omia metataitojaan: Millaisia taitoja minulla on? Mitä taitoja haluan antaa kehittyä itsessäni? Mitkä taidot auttavat minua onnistumaan tulevissa haasteissani? Taitogalleria -luento on ajattelua avartava kokemus ja se antaa mahdollisuuden kerätä mukaan taitovalikoiman, jonka kanssa on helpompi kohdata tulevia haasteita.

Luennoitsija Heli Järvelin/ Workwise, työelämän ajatteluvalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja NLP Trainer.
 

max 20 hlöä / 1h


Ravitsemusluento

Käydään läpi kuinka monipuolinen ja terveyttä edistävä syöminen luo pohjan hyvinvoinnille.
Pohditaan säännöllisen ateriarytmin ja annoskoon vaikutusta jaksamiseen ja tarvitaanko mahdollisia ravintolisiä? Mietimme myös liikunnan vaikutusta jaksamiseen sekä painonhallintaan. Sekä mietitään myös unen vaikutusta stressin hallintaan.

Luento voidaan myös toteuttaa ABC-pakettina, joista voit valita mieleisesi vaihtoehdot yhdessä tai erikseen:

  1. Ravitsemuksen ABC

  2. Vuorotyöläisen ravitsemus

  3. Aktiiviliikkujan ravitsemus

Luennoitsija Tiina Kiiskinen, koulutettu hieroja/ urheiluhieroja, ravintovalmentaja ja personal trainer.

max 20 hlöä / 1h