Metsarolli_pieni 450x455.png

Metsäröllin luontoliikuntakerhot

Luontoliikuntakerhoissa liikutaan Kuusijärven ympäristössä liikuntakentällä ja luonnossa mahdollisimman monipuolisesti, tehdään temppuratoja ja opetellaan perusliikuntataitoja ja tutkitaan luontoa. Lapsi oppii sosiaalisia taitoja ryhmässä, nautitaan yhdessä tekemisestä ja iloitaan onnistumisista. Käytämme erilaisia välineitä ja haastamme lapsia kunkin omien taitojen mukaan. Opettelemme metsäympäristön termejä ja tutustumme metsään. Erilaiset ikä- ja kehitysvaiheet huomioidaan toiminnassa. Vetäjät ovat koulutettuja ja kokeneita ohjaajia.

Varustus säänmukainen ja ulkoliikuntaan soveltuva. Juomapullo mukaan! Kerhoa ei peruuteta esimerkiksi sateen vuoksi, vaan toivomme kerholaisten pukeutuvan sään mukaan.

Maksu sisältää osallistumisen ja ohjauksen sekä vakuutuksen (lapselle, ei aikuiselle). Mukaan voi ilmoittautua myös kesken kauden!

Kerhot kokoontuvat Kuusijärven kodalla nurmikentän laidalla.

Menninkäiset: ryhmä on 3-4-vuotiaille itsenäisesti liikuville lapsille sekä perheille, jotka haluvat liikkua yhdessä. Menninkäisten ryhmässä vanhemmat liikkuvat lapsen kanssa tai lapsi itsenäisesti. Vanhemmat voivat olla aktiivisesti mukana ja heidän tehtävänsä on olla mallina sekä tukea ja innostaa lasta liikkumaan. Kerhot ovat perheen yhteinen ja iloinen liikuntahetki! Jos lapsi liikkuu reippaasti itsenäisesti, voi vanhempi niin halutessaan jäädä sivummalle. Ilmoita ilmoittautumisen lisätiedoissa, miten lapsi on mukana (yksin vai aikuisen kanssa).

Pikkupeikot: ryhmä on 5-6-vuotiaille lapsille. Kerhossa lapset liikkuvat itsenäisesti ohjaajien kanssa. Liikutaan paljon metsässä tutkimassa luontoa ja vähän urheilukentällä, kokeillen erilaisia välineitä ja taitoja. Tarpeen vaatiessa, aikuinen voi olla esimerkiksi alussa mukana.

Aikataulu

Kerhoja on 7 kertaa per jakso. Jos joku kerta joudutaan peruuttamaan, sovitaan korvaava kerta erikseen. Peruutus vain, jos sattuu esimerkiksi äärimmäisen huono sää tai muu force majeure tilanne. Peruutuksesta ilmoitetaan osoitteessa www.cafekuusijarvi.fi ja sähköpostilla viimeistään peruutettavan kerhopäivän aamupäivän aikana.

Muut ehdot

  • Uudet kerholaiset voivat käydä kerran kokeilemassa ja osallistumisen voi peruuttaa, mikäli tästä ilmoitetaan kirjallisesti heti ensimmäisen kerran jälkeen viiden päivän kuluessa osoitteeseen myynti@cafekuusijarvi.fi. Lasku tulee hoitaa eräpäivien ja muiden ohjeiden mukaisesti. HUOM! Tämä ei koske aikaisemmin kerhossa mukana olleita!

  • Peruuntuneita kertoja ja kerhomaksuja ei korvata rahallisesti jälkeenpäin eikä laskuja räätälöidä lomamatkojen, sairastumisten tai muiden tiedossa olevien poissaolojen mukaan.

  • Järjestäjästä johtuvat peruutukset hyvitetään ylimääräisellä kerhokerralla.

  • Pidätämme oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin.

Lisätietoja: myynti@cafekuusijarvi.fi